भारतको ट्रेनमा अब बासी खाना उपल्बध नहुने : बारकोड सिस्टम

भारतको ट्रेनमा अब बासी खाना उपल्बध नहुने : बारकोड सिस्टम

  • Post author:
  • Post category:विदेश
  • Post comments:0 Comments

अब ट्रेन यात्रा गर्नेहरु को लागि खुशीको खबर । अब बारकोड को माध्यम बाट खाना ताजा छ कि बासि छ । यदी रेलमा बासी खाना उपल्बध हुदै छ भने त्यको सिकायत पनि गर्न सक्नुहुन्छ । आईआरसीटीसी को दावा छ कि रेलमा उपल्बध हुने खानाको गुणवत्ता लाई सुधार गर्ने तथा पहिला जस्तो सिकायत यात्रु बाट आउने छैन ।

Leave a Reply