पाकिस्तानले समझौता एक्सप्रस टे«न सेवा अवरुध : यात्रीहरु यसको सिकार भएको छन ।

पाकिस्तानले समझौता एक्सप्रस टे«न सेवा अवरुध : यात्रीहरु यसको सिकार भएको छन ।

  • Post author:
  • Post category:विदेश
  • Post comments:0 Comments

दुबै देश विच को अवस्था कठिन छ । पुलवामा आतंकवादीले गरेको हमलाको बाद भारत तथा पाकिस्तान को बिचमा तनाव उत्पन भएको हो । यस देशको विचमा चलने टे«न समझौता एक्सप्रस सेवालाई अबरुध पाकिस्तानले गरेको हो । दुवै देश बिच सान्त वातावरण नभए सम्म तथा नयाँ नोटिस न आएसम्म यो सुविधा लाई रोक्का गरिएको हो । मिडिया कर्मीहरुको अनुसार, दुई देशको युद्धको कारण धेरै यात्रीहरु लाहौर रेलवे स्टेशन मा फंसेको जानकारी गराएका हुन ।

Leave a Reply