वडा अध्यक्ष तथा प्रकास गिरीको अगुवाइमा कोरोना भाइरस जनचेतना मुलक कार्यक्रम टोल टोलमा गरियो ।

वडा अध्यक्ष तथा प्रकास गिरीको अगुवाइमा कोरोना भाइरस जनचेतना मुलक कार्यक्रम टोल टोलमा गरियो ।

  • Post author:
  • Post category:देश
  • Post comments:0 Comments

जीतपुर, बारा
यस कोरोना महामारी बाट बचनलाई आम जनताहरुको हितको लागि आज जीतपुर–७ का विभिन्न टोल टोलमा यस महामारी बाट कसरी बचने तथा गाँउ समाजलाई कसरी सुरक्षा गर्ने भने जानकारी गराइएको हो । वडा ७ का वडा अध्यक्ष रामबाबु कलवार तथा प्रकास गिरीको अगुवाइमा कोरोना भाइरस जनचेतना मुलक कार्यक्रम टोल टोलमा गरियो ।
आज गरिएको कोरोना भाइरस सम्बन्धमा जनचेतनामुलक सन्देश गाँउ गाँउमा प्रचार गर्नलाई प्रकास गिरी आफनै गाडी फ्रि मा दिइ तथा वडा ७ का वडा अध्यक्ष रामबाबु कलवार बाट एक हजार तेल खर्च लिई जितपुरका टोल टोलमा चेतनामुलक कार्यक्रम गरिएको थियो ।

Leave a Reply