१० युनिट सम्म खपत गर्ने लाई बिधुत निःशुल्क, १० युनिट भन्दा ज्यादा खप्त गर्नेलाई के

१० युनिट सम्म खपत गर्ने लाई बिधुत निःशुल्क, १० युनिट भन्दा ज्यादा खप्त गर्नेलाई के

  • Post author:
  • Post category:देश
  • Post comments:0 Comments

काठमाडौं
यस बजेटले आम जनताहरुलाई केही राहत दिएको छ । विद्युत् उपभोगमा ठुलो छुट दिने व्यवस्था यस बजेट ले मिलाएको छ । दैनिक रुपमा प्रयोग हुने बिधुत १० युनिटसम्म सरकारले निःशुल्क भएको, १५० युनिट सम्ममा २५ प्रतिशत छुट पाउने, २५० युनिट छ भने १५ प्रतिशत छुट दिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । कोरोना महामारीको जोखिमको अवधिभर उधोगहरुमा लिइँदै आएको डिमान्ड शुल्क हटाइएको छ भने कम विधुत माग हुने समयमा ५० प्रतिशत छुट हुनेछ ।

Leave a Reply