दिल्लीमा आंधीहुरी संगै महसुस गरियो भुकंपको झटका

दिल्लीमा आंधीहुरी संगै महसुस गरियो भुकंपको झटका

  • Post author:
  • Post category:विदेश
  • Post comments:0 Comments

भारत,दिल्ली
भारतको राजधानी सहर दिल्लीमा आइतवार को दिन मौसम परिवर्तन भए संगै भुकंम्पको झटका महसुस गरियो । भुकंप आउनु भन्दा पहिला हवाहुरी र पानी आएको थियो ।
यस भन्दा पहिला पनि दिल्लीमा भुकंपको छटका आएको थियो । भारतीय राष्ट्रीय भुकंप विज्ञान केन्द्र को अुनसार, पहिलो भुकंपको झटका ३.५ आएको थियो भने अर्को २.७ आएको थियो ।

Leave a Reply