उत्तर प्रदेशमा अहिले सम्म ४.३५ लाख मानिशहरुलाई होम क्वारंटाइन गरियो ।

उत्तर प्रदेशमा अहिले सम्म ४.३५ लाख मानिशहरुलाई होम क्वारंटाइन गरियो ।

  • Post author:
  • Post category:विदेश
  • Post comments:0 Comments

युपीमा हालसम्म ४३५६८९ मानिसहरुलाई होम कारंटाइन गरिएको छ । यसैको साथ प्रदेशभरमा १०९०८० व्यक्तिलाई आश्रय स्थलमा राखिएको छ । यो जानकारी अतिरिक्त सचिव राजस्व रेणुका कुमारले भनेका हुन । उनले भने कि कोविड–१ को राजस्व विभाग अन्तर्गत बनाईएको कोषमा जनताको सहयोगमा सुरु भएको हो । उनले भने कि अहिले सम्म जम्मा ४००७६५ मानिस ग्रामिण क्षेत्रमा कोरेन्टेन भएका छन र ३४९३३ मानिस शहरहरुमा कारेन्टेन गरिएको छन । राजस्व विभाग द्धारा बनवाए गए ३७९१ आश्रय स्थलमा १०५२८९ मानिसहरु बसिरहेका छन । हालसम्म अनलाइन ई–पासहरुको लागि कुल २८५६६ आवेदन प्राप्त भइसकेको छ, जसमध्ये ४४९८ ई–पास जारी भएको छ, १२५२३ आवेदन प्रक्रियामा छन् । कुल ११५४५ निवेदनहरु अस्वीकृत गरिएकोे छ ।

Leave a Reply