सडक विभागको चरम लापरवाहीले गर्दा जितपुरको एक ठुलो मार्केट भतकिने अवस्थामा पुगेको छ

सडक विभागको चरम लापरवाहीले गर्दा जितपुरको एक ठुलो मार्केट भतकिने अवस्थामा पुगेको छ

  • Post author:
  • Post category:देश
  • Post comments:0 Comments

नालाको लागि उतखन्न गरेको तिन दिन वितदा पनि सडक विभागले ध्यान दिएको छैन । वर्षा आयो भने पुरै मार्केट बरबाद अवस्थामा पुग्ने बेर छैन । सडक विभागलाई बारम बार भन्दा पनि बेवास्था गरेको छ । जितपुरको हाल मौसम खराब भएको छ अनि कुनै बेला वषा आउन सक्छ । सडक विभागको चरम लापरवाहीले गर्दा मार्केट पुरा बरवाद हुने छ । सडक विभागले कर्मचारी को अनुसार उत खन्न गर्नु पर्द थियो । त्यस मर्केटको छेउमा पनि अर्को मार्केटको हालत त्यस तै छ । सडक विभागले समयमा कार्य पुरा न गर्दा अरबौको नुकसानी हुने छ, त्यसको नुकसानी सडक विभागले लिनु पर्छ अवश्यक्ता देखिन छ ।
अत ः सडक विभागले त्यस मार्केटको जिमेवारी निनुपर्ने छ ।

Leave a Reply