अमिर खान तथा लता मंगेशकरले गरे बाढ पिडितहरुलाई ठुलो राह, दान गरे धेरै रुपैया

अमिर खान तथा लता मंगेशकरले गरे बाढ पिडितहरुलाई ठुलो राह, दान गरे धेरै रुपैया

  • Post author:
  • Post category:विदेश
  • Post comments:0 Comments

भारतीय कलकार अमिर खानले गरे २५,००,००० रुपैया सहयोग गर्नको लागि अभार व्यक्त गरे यसै साथ प्ले बयाक सिंगर लता मंगेशकरले ११,००,००० रुपैया सहयोग गर्ने आफ्नो अभार व्यक्त गरे ।

Leave a Reply