सडक बिभागले २४ मिटर सम्म को जमिनमा डोजर चलाउने

सडक बिभागले २४ मिटर सम्म को जमिनमा डोजर चलाउने

  • Post author:
  • Post category:देश
  • Post comments:0 Comments

जितपुरको चौक ऐरियामा सडक बिभागले पटक पटक नोटिस निकाले पनी जितपुर वासी बेवास्था गरर्ने गरेको कारणले सडक बिभागले १.५ पर्ष पछि कठोर कदम लिएको छ, सोमवार सरकारी संरचना खालि गरे त्यस पछि बुधवार विहान ८ बजे देखि भटाभट घर तोडिन कार्य सुरु गरियो । हाल सडक विभागले २४ मिटर जमिनमा बुल्डोजर बाट खालि गर्ने तथा १ मिटर को जमिन मा भएको संरचनालाई आफै खाली गरिने कार्य गरेको जानकारी उपल्बध भएको हो ।

Leave a Reply